CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚKOLŮ

Pinya Sharepoint

Zdokonalte firemní produktivitu. Shromážděte všechny úkoly na jedno místo.

Ulehčete zaměstnancům orientaci v pracovních povinnostech a termínech. Všechny své úkoly včetně termínů najdou pohromadě na jednom místě. Nezáleží na tom, zda úkol zadáváte přes intranet, Outlook, web či chat, vše se zaznamená do jednoho seznamu. Zadaná práce nezmizí, dokud ji zaměstnanec nesplní. Neustále bude mít na očích, co je třeba udělat. Navíc ihned, jak je úkol zaměstnanci přiřazen, obdrží na e-mail stručné shrnutí a odkaz na kompletní zadání.

Úkoly na jednom místě s jasně vyžadovanými termíny splnění a kontrolou aktuálního stavu zajistí Pinya SharePoint

Co centrální evidence úkolů v Pinya SharePoint umí?

SYSTÉM SÁM HLÍDÁ TERMÍNY PLNĚNÍ

Veškeré své úkoly vidí každý zaměstnanec na jednom místě. Úkoly přitom ze systému nezmizí, dokud nejsou splněny, takže nemohou „vyšumět“. Nadřízený má rovněž k dispozici kompletní seznam úkolů svých i podřízených pracovníků, vše je jednoduše graficky zobrazeno s možností jednoduché orientace v úkolech.

AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ÚKOLY

Pokud je zaměstnanci přiřazen nový úkol, automaticky mu systém zašle emailové upozornění, ve kterém jsou uvedeny všechny podstatné náležitosti úkolu a zároveň email obsahuje odkaz do Pinya SharePoint, kde je možné úkol jednoduše spravovat.

JEDNODUCHÉ OVLÁVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ PODLE VAŠEHO NASTAVENÍ

Každý úkol je zobrazen v jednoduché grafické podobě. V systému Pinya SharePoint si přitom každý zaměstnanec může zobrazovat informace o úkolu podle svého přání. V úkolech lze filtrovat a vyhledávat.

Další šikovné funkce funkce

centrální evidence úkolů od Pinya SharePoint

R

GENEROVÁNÍ TISKOVÝCH VERZÍ NESPLNĚNÝCH ÚKOLŮ

R

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ PŘES OUTLOOK, WEB I TEAMS

R

VLOŽENÍ DO DASHBOARDU

R

INTEGRACE DO SPECIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Další řešení Pinya SharePoint

ŘÍZENÁ ISO DOKUMENTACE

Jasně definovaný postup a práce s dokumenty.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Spravujte všechny projekty z firemního intranetu.

CRM PRO SHAREPOINT

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů.

MODUL NA MÍRU

Nevybrali jste si z našich přednastavených modulů. Nevadí, vyrobíme vám vlastní.

SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře a procesech je hračka.

HELPDESK

Zlepšete péči o své zákazníky. Získejte fungující podporu.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Zabraňte předraženému nákupu zboží.

ZÁPISY Z PORAD

Pořádejte porady, které přinášejí výsledky.

TVORBA WORKFLOW

Vymodelujte si pracovní postupy podle vašich představ.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

Šetřete čas jednoduchou správou zakázek.

DATOVÉ SCHRÁNKY

Zrychlete komunikaci s úřady

PŘEHLED ODVEDENÉ PRÁCE

Evidence docházky zaměstnanců online.

EVIDENCE A PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ

Urychlete a zjednodušte servisní zásahy

Pinya SharePoint úspěšně využívají