Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Výrobní software a firemní databáze pro dodavatele stavebních materiálů.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

Profibaustoffe CZ, s.r.o. je dceřinou společností rakouské firmy Profibaustoffe Austria GmbH, která dodává stavební materiály do evropských zemí jako je Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko nebo Chorvatsko.

Firma potřebovala software, který by kontroloval procesy ve výrobě a kvalitu hotového materiálu. Produkce stavební materiálu je pro firmu velice důležitá a nemůže při ní pochybit. Nejen že by společnost ztratila velké množství peněz, ale také by přišla o důvěru svých zákazníků. Naším cílem bylo vytvořit řešení, které splní všechna zadaná kritéria a zvládne nepřetržitou kontrolu výroby a testování materiálu. Společnost chtěla také databázi na platformě SharePoint, která by sdružovala všechny dokumenty a údaje zadané do systému.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Od počátku bylo jasné, že firma potřebuje důkladnou péči a náš software musí do posledního bodu splňovat všechna zadaná kritéria. Při vývoji a aplikaci softwaru jsme dbali na jednoduchost ovládání systému i přes jeho vnitřní komplikovanost. Komplexní systém jsme doplnili o strukturovanou databázi dokumentů a vnitřní informace s možností filtrace.

V první etapě jsme nasadili obchodní CRM, které sdružuje databázi všech zákazníků, obchodních případů, seznam faktur, projektů a dalších důležitých informací o zakázkách. Systém je obohacen o schvalovací proces cenových nabídek od vedoucích až po zákazníky.

Ve druhé etapě jsme vytvořili logistický systém, který řídí přesuny cisteren a obsahuje informace o nákladu, jízdní trase, jménu řidiče a typu převáženého materiálu.

Nejdůležitějším úkolem bylo vytvoření sofistikovaného softwaru na testování materiálových vzorků a kontrolu kvality výroby. Z každého testu získá firma přehledný grafický výstup a informace jsou zapsány do přehledné tabulky. Software na kontrolu kvality dokáže zastavit výrobu, pokud dojde k selhání. Následně provede testování. Když je výsledek v pořádku, pokračuje ve výrobě. Každá zkouška je evidována v systému pro následnou kontrolu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

CRM pro SharePoint

Modul na míru – testování vzorků, kontrola kvality vývoje

Centrální evidence úkolů

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

MS SharePoint 2013

MS SQL Express

Visual Studio 2013

Camlex.Net SharePoint

AutoMapper