QUALIFORM, a.s.

Informační systém a správa interní dokumentace pro certifikační společnost.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

QUALIFORM, a.s. je brněnská společnost nabízející služby v oblasti certifikace systémů managementu kvality, bezpečnosti práce a informací. Také provádí kontrolu kvality staveb a zpracovává znalecké posudky v oblasti stavebnictví.

Protože firma pracuje s velkým množstvím důležitých dokumentů, potřebovala ucelený systém, ve kterém by je měla všechny pohromadě. My jsme společnosti navrhli interní systém obohacený o množství modulů, které ji usnadnily práci s dokumenty a evidencí klientů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Vytvořili jsme důkladnou analýzu a vypracovali jsme zadání. Provedli jsme implementaci systému SharePoint a jeho nastavení. Potom jsme nasadili Pinya CRM a zaměstnance jsme proškolili.

Nový systém obsahuje velké množství informací tříděných do kategorií. Nechybí tak například evidence dokumentů, zájemců o obchod a seznam současných zákazníků.

Evidovat lze vše od prvního kontaktu se zákazníkem až po fakturaci. Firma nepotřebuje žádný další informační systém. Vše je propojeno pro maximální pohodlí uživatele a funkčnost celého intranetu.

Obchodní případy jsou rozděleny podle typu projektu. Dělí se například na certifikace výrobku, znalecký posudek nebo na materiál. Vše je strukturováno podle norem ČSN.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Řízená ISO dokumentace

Centrální evidence úkolů

CRM pro SharePoint

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

Pinya CRM

MS SQL server

MS SharePoint Foundation 2013