TOP TANK, s.r.o.

Podniková databáze a evidence dokumentů pro provozovatele sítě čerpacích stanic.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

TOP TANK, s.r.o. je společnost provozující několik obchodů a síť třiceti benzinek Free1 GAS na česko-německých hranicích.

Společnost se na nás obrátila, protože se jí hromadilo velké množství smluv. Ty nebyly nijak systematicky tříděny a zakládány. Také potřebovala interní systém, ve kterém by smlouvy mohla generovat a rovnou je nadřízenými schvalovat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Díky systému SharePoint jsme firmě vytvořili evidenci schvalování smluv, nabídek, faktur a korespondence. Také jsme udělali přehlednou databázi firem, provozoven a veškerých dokumentů. Nezapomněli jsme ani na implementaci sdíleného firemního kalendáře.

Firma nyní vytváří smlouvy přímo v online prostředí. Ty pak mohou být zaslány ke schválení.

Faktury jsou evidovány a ukládány v příchozí poště. Následně je zaslán úkol k odpovědné osobě, která fakturu schválí. Tento postup je dynamický, protože schvalovatelé faktur jsou načítáni odlišně podle firemní organizační struktury.

Všechny dokumenty, faktury, pošta a smlouvy jsou přehledně seřazeny v dokumentové knihovně.

Pro rezervování zasedacích místností a aut slouží sdílený kalendář.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Řízená ISO dokumentace

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

MS SharePoint Foundation

MS SQL server