ZÁPISY Z PORAD

Pinya Sharepoint

Pořádejte porady, které přinášejí výsledky.

S modulem zápisy z porad dáte vašim poradám řád. Každé setkání bude zdokumentováno v jednotné podobě a do detailu. Systém zaznamená, kdo byl přítomen, co se probíralo, komu byl přidělen úkol a do kdy jej má splnit. Získáte podrobný přehled o dění ve firmě. Šablona zápisu navíc sjednocuje způsob vedení porad napříč společností a zajišťuje srozumitelnost výstupů na všech úrovních.

Porady s jasně zadanými úkoly, ověřením docházky a permanentní kontrolou plnění získáte díky Pinya SharePoint řešení.

Co zápisy z porad v Pinya SharePoint umí?

ZADÁNÍ ÚKOLŮ JE AUTOMATIZOVÁNO
Pinya SharePoint vytvoří šablonu zadání úkolu. Během porady stačí zvolit zapisovatele, který do šablony vyplní požadované informace. Již při odchodu z porady všichni přesně ví, co mají dělat. Každý navíc obdrží zadání svých úkolů e-mailem a uvidí jej při každém přihlášení do intranetu na úvodní stránce. Systém následně automaticky kontroluje zadané termíny a upozorňuje řešitele a zadavatele na úkoly, které nejsou splněny. Vše je přitom možné ovládat pohodlně přes Outlook a zápisy z porad se automaticky vytváří v PDF souborech, což vám usnadní tisk i distribuci zápisů.
NAVAZUJÍCÍ PORADY

Součástí modulu je také možnost vytvářet zápisy navazující na předchozí porady, které vám pomohou udržet si přehled o stavu a vývoji zadaných úkolů a usnadní vám řízení především dlouhodobých projektů. Nevyřešené úkoly, program porady i její jednotlivé body jsou automaticky překlopeny do nové porady a vy tak neztrácíte přehled.

NADŘÍZENÝ JE VŽDY INFORMOVÁN

Každý zápis z porady je automaticky poslán k oponentuře nadřízenému, který jej může doplnit o poznámky nebo rovnou schválit. Schválením se zápis včetně případných poznámek pošle zpět autorovi. Jakmile zápis schválí nadřízený, finální verze je automaticky zaslána všem, kteří se porady zúčastnili. Zároveň jsou řešitelé přiřazeni k zadaným úkolům, o čemž jejich nadřízené informuje notifikace.

Další šikovné funkce funkce

zápisů z porad od Pinya SharePoint

R

PŘIKLÁDÁNÍ PŘÍLOH

R

ZASLÁNÍ EXTERNÍMU ŘEŠITELI

R

VLOŽENÍ ODKAZŮ NA JINÉ DOKUMENTY V SYSTÉMU

R

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

R

SLEDOVÁNÍ DOCHÁZKY NA PORADY

Další řešení Pinya SharePoint

ŘÍZENÁ ISO DOKUMENTACE

Jasně definovaný postup a práce s dokumenty.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Spravujte všechny projekty z firemního intranetu.

CRM PRO SHAREPOINT

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů.

EVIDENCE A PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ

Urychlete a zjednodušte servisní zásahy

SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře a procesech je hračka.

HELPDESK

Zlepšete péči o své zákazníky. Získejte fungující podporu.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Zabraňte předraženému nákupu zboží.

TVORBA WORKFLOW

Vymodelujte si pracovní postupy podle vašich představ.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

Šetřete čas jednoduchou správou zakázek.

MODUL NA MÍRU

Nevybrali jste si z našich přednastavených modulů. Nevadí, vyrobíme vám vlastní.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚKOLŮ

Zdokonalte firemní produktivitu. Shromážděte všechny úkoly na jedno místo.

DATOVÉ SCHRÁNKY

Zrychlete komunikaci s úřady

PŘEHLED ODVEDENÉ PRÁCE

Evidence docházky zaměstnanců online.

Pinya SharePoint úspěšně využívají