CRM PRO SHAREPOINT PINYA SHAREPOINT

Pinya Sharepoint

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů.

Modul CRM pro SharePoint umožňuje přehledně spravovat jednotlivé obchodní případy. Mějte pod kontrolou kompletní obchodní případ od vytvoření poptávky přes schválení smlouvy až po předání díla. Zůstanete tak v kontaktu se všemi zákazníky i v poprodejní fázi.

Zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce celého obchodního týmu díky Pinya SharePoint.

Co CRM pro SharePoint v Pinya SharePoint umí?

KOMPLETNÍ DATABÁZE OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ I KLIENTŮ

Ke každému zákazníkovi je přiřazena karta, která obsahuje kontaktní informace na všechny relevantní osoby, kompletní historii dřívějších obchodů, archiv všech souvisejících smluv, e-mailových zpráv a zápisů z telefonických či osobních jednání. Jednotlivé nabídky jsou v systému vedeny v podobě obchodních případů, ke kterým lze přiřazovat úkoly, termíny a další podrobnosti včetně veškeré dokumentace. Shromážděním všech důležitých informací na jedno místo mají obchodníci neustálý přehled o stavu daného případu a díky tomu jednají efektivněji a s lepšími výsledky.

AUTOMATIZACE A KOMPATIBILITA

Řadu akcí je možné nadefinovat a následně zautomatizovat. Lze například automaticky vypočítávat termíny a přiřazovat k nim předpřipravené úkoly či jiné aktivity, které jsou jednotlivým obchodním zástupcům přidělovány podle nastavených kritérií. Modul rovněž shromažďuje fakturační podklady na jedno místo. Usnadňuje tak práci finančnímu oddělení, které má veškeré potřebné informace neustále při ruce, včetně seznamu vystavených faktur a výši fakturovaných částek. Systém je navíc možné propojit s dalšími aplikacemi, jako je Outlook, CMR systémem Microsoft Dynamics nebo analytickým nástrojem Power BI.

NABÍDKY A DATABÁZE CEN

Pro jednodušší práci s nabídkami můžete vytvořit databázi cen. Každému zákazníkovi určíte vlastní ceník nebo hladinu cen a vložíte takto vytvořené ceníky jako sestavy. Evidence nabídek umožňuje vykreslit plánované prodeje v závislosti na stavu jednotlivých obchodních případů.

Další šikovné funkce funkce

CRM pro SharePoint od Pinya SharePoint

R

POVINNÉ SCHVÁLENÍ NADŘÍZENÝM

R

MONEY S5 A HELIOS

R

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

R

KALENDÁŘ

R

PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍHO PLÁNU

R

ZÁPISY Z PORAD

R

MARKETINGOVÉ VÝSTUPY PRO EMAILING

Další řešení Pinya SharePoint

ŘÍZENÁ ISO DOKUMENTACE

Jasně definovaný postup a práce s dokumenty.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Spravujte všechny projekty z firemního intranetu.

EVIDENCE A PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ

Urychlete a zjednodušte servisní zásahy

MODUL NA MÍRU

Nevybrali jste si z našich přednastavených modulů. Nevadí, vyrobíme vám vlastní.

SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře a procesech je hračka.

HELPDESK

Zlepšete péči o své zákazníky. Získejte fungující podporu.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Zabraňte předraženému nákupu zboží.

ZÁPISY Z PORAD

Pořádejte porady, které přinášejí výsledky.

TVORBA WORKFLOW

Vymodelujte si pracovní postupy podle vašich představ.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

Šetřete čas jednoduchou správou zakázek.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚKOLŮ

Zdokonalte firemní produktivitu. Shromážděte všechny úkoly na jedno místo.

DATOVÉ SCHRÁNKY

Zrychlete komunikaci s úřady

PŘEHLED ODVEDENÉ PRÁCE

Evidence docházky zaměstnanců online.

Pinya SharePoint úspěšně využívají