DMS – DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Pinya Sharepoint

Efektivní a moderní systém pro právu a oběh dokumentů

Systém DMS dokáže ukládat a spravovat různé typy dokumentů. Evidujte své faktury, dodací listy, poštovní zprávy, objednávky, předávací protokoly či jiné důležité dokumenty na jednom místě. U každého z dokumentů navíc můžete díky DMS sledovat konkrétní parametry jako je například konec platnosti smlouvy, datum dodání, název dodavatele, termín pro servisní prohlídku a cokoliv dalšího budete potřebovat. Dokumenty můžete prostřednictvím DMS rovněž schvalovat a jejich zpracování automatizovat. 

Skoncujte s chaosem ve firemních dokumentech, digitalizujte je. Zvyšte efektivitu procesů ve vaší firmě, zpřehledněte její chod a zlevněte rutinní činnosti díky DMS – Document Management Systém v Pinya SharePoint. 

Co DMS – Document Management System v Pinya SharePoint umí spravovat?

SMLOUVY A FAKTURY

U smluvních dokumentů umí DMS sledovat datum konce jejich platnosti, případně i jiné přednastavené milníky. Smlouvy lze kategorizovat podle různých parametrů, například dle výše smluvního plnění, typu smlouvy či smluvního partnera.

V systému DMS můžete schvalovat faktury online a hlídat u nich celou řadu důležitých parametrů jako je termín splatnosti, celkovou sumu, data o dodavateli a cokoli dalšího si přejete. 

OBJEDNÁVKY A DODACÍ LISTY

Document management system dokáže hlídat téměř jakákoliv metadata přiřazená jednotlivým dokumentům. U objednávek jsme schopni sledovat například kód zboží, dodané množství, datum dodání nebo název dodavatele. Stejná metadata umí DMS sledovat také v případně dodacích listů.

POŠTA

DMS umí kontrolovat příchozí poštu, a to včetně hromadných emailů. Emaily systém nejen automaticky uloží, ale také k němu přiřadí požadovanou kategorii a roztřídí je podle předem stanovených metadat.

Další dokumenty, které umí DMS od Pinya SharePoint spravovat

R

Servisní listy

R

Předávací protokoly

R

Datové zprávy

Další řešení Pinya SharePoint

ŘÍZENÁ ISO DOKUMENTACE

Jasně definovaný postup a práce s dokumenty.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Spravujte všechny projekty z firemního intranetu.

CRM PRO SHAREPOINT

Zvyšte výkon obchodního týmu díky automatizaci interních procesů.

EVIDENCE A PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ

Urychlete a zjednodušte servisní zásahy

SPRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Když máte firmu jako na dlani, vyznat se v její struktuře a procesech je hračka.

HELPDESK

Zlepšete péči o své zákazníky. Získejte fungující podporu.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Zabraňte předraženému nákupu zboží.

MODUL NA MÍRU

Nevybrali jste si z našich přednastavených modulů. Nevadí, vyrobíme vám vlastní.

ZÁPISY Z PORAD

Pořádejte porady, které přinášejí výsledky.

TVORBA WORKFLOW

Vymodelujte si pracovní postupy podle vašich představ.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

Šetřete čas jednoduchou správou zakázek.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚKOLŮ

Zdokonalte firemní produktivitu. Shromážděte všechny úkoly na jedno místo.

DATOVÉ SCHRÁNKY

Zrychlete komunikaci s úřady

PŘEHLED ODVEDENÉ PRÁCE

Evidence docházky zaměstnanců online.

Pinya SharePoint úspěšně využívají