ITW PRONOVIA, s. r. o.

Lepší interní komunikace pro výrobce průmyslových komponentů.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

ITW PRONOVIA, s. r. o. je dceřinou společností nadnárodní korporace Illinois Tool Works. Česká pobočka vyrábí komponenty pro automobilový průmysl a zaměstnává přes tisíc zaměstnanců.

Společnost neměla přes velký počet zaměstnanců vybudovaný žádný intranet, což zásadně komplikovalo výměnu informací. Potřebovala proto vytvořit interní síť, kam by mohli přistupovat všichni zaměstnanci pracující s počítačem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Na platformě MS SharePoint jsme vytvořili intranet, který odpovídá organizační struktuře firmy – je rozdělen do čtyř divizí. Splnili jsme přitom požadavek na co největší podobnost s firemním webem a na barevném rozlišení divizí. Proškolili jsme zaměstnance, kteří mají na starost obsah. O správu samotného systému se starají pracovníci IT oddělení.

Všechny dokumenty – smlouvy, směrnice, návody – jsou uloženy ve sdílené knihovně. Každá divize má ale přístup jen k těm, které souvisí s její agendou. Jakmile je vložen nový dokument, zodpovědní pracovníci jsou informováni e-mailovou notifikací, aby měli neustálý přehled.

Organizační strukturu lze zobrazit v grafické podobě. Součástí výpisu je seznam všech zaměstnanců včetně divize a střediska, ke kterému jsou přiřazeni. Údaje jsou přejímány z Active Directory, takže jsou vždy aktuální. Proto se výpis používá také jako telefonní seznam.

Lepší komunikaci pomáhá interní blogovací systém. Každý zaměstnanec hned po přihlášení ví, co je ve firmě nového. Vidí přitom jen ty aktuality, které se ho týkají – například o nástupu nových zaměstnanců. O nových příspěvcích jsou navíc zaměstnanci informováni e-mailem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

Správa zaměstnanců

Řízená ISO dokumentace

MS SharePoint Foundation

MS SQL server