Bohemia Certification, s. r. o.

Efektivnější správa obchodní agendy pro certifikační společnost.

 

 

 

 

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

Bohemia Certification, s. r. o. je česká certifikační společnost s mezinárodní působností, která poskytuje auditorské služby a školí zaměstnance ve státní i komerční sféře, včetně pracovníků dalších certifikačních orgánů.

Když nás společnost oslovila, dařilo se jí natolik dobře, že se jednatelé začínali v množství zakázek ztrácet. Nevyužívali totiž žádný systém pro centralizovanou správu dokumentů – všechny obchodní případy evidovali v Lotus Notes a excelových tabulkách. Postrádali nástroj, který by jim umožnil snáze a efektivněji přidělovat úkoly a kontroloval jejich plnění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

O řešení nebylo třeba dlouze diskutovat – bylo zřejmé, že firma potřebuje vlastní intranet. Zvolili jsme platformu Microsoft SharePoint a doplnili ji o vlastní moduly, které rozšířily základní funkcionalitu. Abychom zajistili plynulý přechod ze starého systému na nový, po nakonfigurování jsme do intranetu naimportovali všechny dosavadní dokumenty. Tím ale naše práce neskončila – nadále zajišťujeme bezvýpadkový provoz a uživatelskou podporu.

Díky centrální evidenci aktivit mohou týmy snadno evidovat veškerou obchodní agendu a spravovat všechny dokumenty na jednom místě.

Řízení přístupových práv umožňuje omezit přístup do různých částí intranetu a k citlivým dokumentům.

Obchodní případy jsou vedeny jako klientské karty, které obsahují kontaktní informace a všechny dokumenty od prvního jednání s klientem až po vystavení certifikátu.

Systém je napojen na databázi ministerstva financí ARES, takže automaticky shromažďuje podklady pro fakturaci a celý proces zjednodušuje a urychluje.

Manažeři mají neustálý přehled o všech zadaných úkolech, které jednoduše spravují v prostředí intranetu. Koordinovat práci týmu jim navíc ulehčují sdílené kalendáře aktivit. Každé oddělení má přitom pro přehlednost vyhrazenou vlastní část intranetu.

Distribuce směrnic a manuálů je rychlejší a spolehlivější – zaměstnanci musejí přečtení potvrdit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Správa zaměstnanců

Řízená ISO dokumentace

Centrální evidence úkolů

CRM pro SharePoint

Řízení zakázek

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

MS SharePoint Foundation 2013

MS SQL server express