DESTILA, s.r.o.

Komplexní systém řízení vnitřních procesů pro strojírenskou firmu.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

DESTILA, s. r. o. se zaměřuje na strojní výrobu pro malé a střední potravinářské firmy, především z oblasti pivovarnictví a lihovarnictví. Charakteristické jsou pro ně zakázky s velkým podílem kvalifikované řemeslné práce.

Společnost vyhledala naši pomoc především kvůli zbytečně komplikovanému řízení firemních procesů a nepraktické, převážně papírové evidenci dokumentů. Zároveň potřebovala zefektivnit způsob komunikace s obchodníky, kteří tráví velkou část roku na cestách po celém světě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Řešení na platformě MS SharePoint jsme společnosti DESTILA navrhli na základě detailní vstupní analýzy, která nám pomohla definovat strukturu intranetu, schvalovací pravidla pro výkresy a další dokumenty. Celý systém vznikl na míru, bez použití našich modulů. Po implementaci jsme se postarali o přesunutí dat a nadále zajišťujeme bezvýpadkový provoz a plnou uživatelskou podporu.

Všechny dokumenty včetně výkresů jsou nyní uloženy v centrální databázi. Zaměstnanci mají všechny potřebné dokumenty neustále po ruce. Každý ale vidí jen ty, ke kterým má nastavená oprávnění.

Firemní procesy – obchod, projektování, výroba, personalistika – jsou nyní řízeny pomocí pracovních postupů nastavených v systému, což zrychlilo a zjednodušilo komunikaci mezi lidmi a odstranilo chyby. Systém navíc pečlivě zaznamenává postup zaměstnanců jednotlivými procesy a spolehlivě tak eviduje odpovědnost za dílčí kroky.

Intranet řeší celý výrobní proces od poptávky až po expedici finálního výrobku. Výsledkem je zkrácená doba dodání a zvýšení počtu zakázek, které firma zvládne najednou.

Celá personální agenda je digitalizovaná. Systém hlídá všechny důležité termíny – přezkoušení zaměstnanců, vypršení certifikací apod.

Manažeři mohou řídit efektivněji své podřízené díky evidenci zadaných úkolů, která usnadňuje dohled na termíny plnění a také umožňuje neustále kontrolovat pracovní proces.

Součástí systému jsou nástroje, které usnadňují tvorbu a schvalování ceníků nebo přípravu kalkulací menších zakázek i technologických celků. Nabídky se vytvářejí z přednastavených šablon, které jsou k dispozici v několika jazycích.

Díky grafickému výstupu systém usnadňuje práci obchodnímu a účetnímu oddělení a tím i plánování cashflow. Navíc si automaticky vyměňuje data s ERP.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Řízení ISO dokumentace

Centrální evidence úkolů

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

MS SharePoint 2016

MS SQL Server 2012

Datový můstek Byznys ERP