Slévárna Kuřim a.s.

Přehledné vedení pracovních pozic a správa ISO dokumentů pro výrobce průmyslových odlitků.

VÝCHOZÍ PROBLÉM, aneb co stálo u zrodu spolupráce

Slévárna Kuřim, a.s. je specialistou na výrobu složitých odlitků pro obráběcí stroje a další odvětví průmyslové výroby. Součástí kuřimského komplexu je i modelárna, díky které dokáže podnik rychle reagovat na nové zakázky.

Slévárna Kuřim sice používala SharePoint, ale kvůli zastaralé verzi docházelo k řadě problémů s kompatibilitou, což pro 119 uživatelů nebyl vyhovující stav. Systém neumožňoval přehlednou správu, distribuci a archiv interních dokumentů, které byly do té doby uloženy na různých počítačích. Firma si také přála přehled pracovních pozic v jednotlivých úsecích výroby a hierarchické uspořádání, ve kterém by se každý jednoduše zorientoval.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Zastaralý SharePoint Foundation 2010 jsme převedli na novější verzi 2013. Do systému jsme následně vložili modul pro správu a distribuci ISO dokumentů. Mimo jiné jsme do SharePointu nahráli několik stovek směrnic, které jsme museli převést z formátu doc na docx, pro zajištění maximální kompatibility. Každá směrnice obsahuje název, číslo, stav, verzi či datum publikování.

Parametry směrnic mohou být upravovány pomocí jednoduchého editačního formuláře.

Uživatel vytvářející směrnici může určit schvalovatele a termín, do kdy má být směrnice schválena.

Směrnice jsou publikovány a přeposílány příslušným uživatelům formou úkolů s odkazem na dokument. V systému je možné zjistit, kdo a kdy se s ISO dokumentem seznámil. Vedoucí oddělení mají za úkol seznámit pracovníky nevyužívající počítač se směrnicí pomocí listinného formuláře, který je generován systémem.

Kromě práce s dokumenty jsme do systému přidali správu pozic, která je pro velkou firmu nezbytným prvkem zlepšující její chod a řízení zaměstnanců. Společně jsme uspořádali členění zaměstnanců v každém úseku a pracovníky jsme následně spárovali s Active Directory podle e-mailové adresy.

Pracovní pozice lze kdykoliv upravit.

Úseky je možné přehledně zobrazit na jednotlivé zaměstnance.

Přesun pracovníků mezi odděleními je hotový během pár kliknutí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU, aneb jak jsme vše napravili

Řízená ISO dokumentace

Správa zaměstnanců

POUŽITÉ TECHNOLOGIE, aneb bez čeho se neobejdeme

MS SharePoint Foundation 2013